กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้687
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้608
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้687
mod_vvisit_counterเดือนนี้16027
mod_vvisit_counterทั้งหมด11095438

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
10 ธ.ค.60 กรมชลฯชี้แจงโครงการขุดคลองลัดระบายน้ำแม่น้ำตรัง ยังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ ไม่ได้ถูกตัดงบประมาณแต่อย่างใด

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวสารว่า “โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ถูกตัดงบประมาณจาก .นั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 

โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและออกแบบตั้งแต่ปี 2557 แล้วเสร็จปี2558 ต่อมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการก่อสร้างขุดคลองผันน้ำ ในกรอบวงเงิน1482.5 ล้านบาทเป็นงานจ้างเหมาก่อสร้าง 926 ล้านบาทและงานที่กรมชลประทาน ดำเนินการเองและอื่นๆรวม 556    ล้านบาททั้งนี้ จากผลการประกวดราคาในปี 2559 ผู้รับจ้างบริษัทสยามพันธ์วัฒนาจำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคาทำสัญญากับกรมชลประทานในวงเงิน 601 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 และอีกช่วงเมื่อต้นเดือนธันวาคม2560 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จำเป็นต้องหยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าวกรมชลประทาน ได้หาแนวทางและเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่ตรัง ให้แล้วเสร็จภายในปี2561ดังนั้น โครงการฯนี้ จึงไม่ได้ถูกรัฐบาล คสช.ตัดงบประมาณโครงการฯ รวมทั้ง ผู้รับจ้างไม่ได้มีการทิ้งงานตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด 

สำหรับโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังจังหวัดตรัง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำตรังเนื่องจากศักยภาพของแม่น้ำตรัง สามารถรับและระบายน้ำได้สูงสุดเพียง 630ลบ.ม./วินาที ในขณะที่ปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านในช่วงฤดูฝนมีปริมาณมากกว่า800 ลบ.ม./วินาที ทำให้เกิดน้ำ     เอ่อล้นตลิ่งกรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ เพื่อแบ่งรับน้ำจากแม่น้ำตรังออกสู่ทะเลอันดามันให้เร็วที่สุด คือคลองผันน้ำหนองตรุด-คลองช้างความยาวคลองทั้งสิ้น7.550กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณบ.หนองตรุด.1.หนองตรุด.เมืองมาสิ้นสุดที่บ.คลองช้าง.4.บางรัก.เมืองสามารถระบายน้ำได้สูงสุด750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำหนองตรุด(ต้นคลองและประตูระบายน้ำคลองช้าง(ปลายคลอง) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในคลองผันน้ำสายใหม่ด้วย

หากโครงการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่แล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต.หนองตรุด ต.โต๊ะหมิง และต.บางรัก อ.เมืองตรัง พื้นที่รวมประมาณ 10,525 ไร่ ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในช่วงฤดูแล้งยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ในคลองได้ประมาณ3.2ล้านลูกบาศก์เมตรสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ3,000ไร่และฤดูฝนได้ประมาณ10,000ไร่ รวมไปถึงเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลักดันการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำตรัง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และสนับสนุนน้ำดิบผลิตประปาได้อีกปีละประมาณ 1.74 ล้านลูกบาศก์เมตร

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน 

10ธันวาคม 2560