กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้677
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้608
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้677
mod_vvisit_counterเดือนนี้16017
mod_vvisit_counterทั้งหมด11095428

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
27 พ.ย.60 ชป.แจ้งเตือนพื้นที่จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและเมืองหาดใหญ่ รับมือฝนตกหนัก/น้ำท่วมเมืองเพชรบุรี สถานการณ์ปกติแล้ว

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีจังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่ 25-26 .. 60 นั้นส่งผลให้เมื่อเวลา18.00 ของวานนี้(26 พ.ย. 60)ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีบริเวณสถานีวัดน้ำX40บ้านท่าสาป.เมือง.ยะลาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั่วโมงละ20-25 เซนติเมตร จนถึงปัจจุบัน(27 พ.ย. 60)เวลา 12.00 น. ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 1.15 เมตรแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก่อนที่ปริมาณน้ำนี้จะไหลผ่านเขื่อนปัตตานีเป็นลำดับต่อไปโครงการชลประทานยะลาได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้จังหวัดยะลาทราบล่วงหน้าเพื่อให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำปัตตานีบริเวณบ้านตาราแดะตำบลบันนังสาเรงบ้านปือเราะบ้านตันหยงบ้านท่าสาปบ้านลิมุดบ้านสาคอบ้านลำดาตำบลท่าสาปบ้านบาโดบ้านอุเชบ้านบราแงบ้านทุ่งเรียงตำบลยุโปให้เฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำ พร้อมกับให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

จังหวัดปัตตานี เกิดฝนหนักในลุ่มน้ำสายบุรี ในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. 6วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อ.ศรีสาคร 174.20 มิลลิเมตรอ.รือเสาะ 123.50 มิลลิเมตรอ.กะพ้อ 110.50 มิลลิเมตรอ.ไม้แก่น107.20 มิลลิเมตรอ.ปะนาเระ 105มิลลิเมตรอ.สายบุรี 89.40 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีที่สถานีวัดน้ำX.184 บ้านซากออ.ศรีสาครจ.นราธิวาสซึ่งเป็นต้นน้ำระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.8 เมตร ปริมาณน้ำได้เคลื่อนตัวมายังสถานีวัดน้ำX.199 อ.รือเสาะจ.นราธิวาสที่มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง2.67เมตร แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานีวัดน้ำ X.273บ้านปายอยือนิอ.รามัน จ.ยะลาระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง0.58 เมตรสถานการณ์น้ำโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปริมาณน้ำจากพื้นที่อ.รามันจ.ยะลาจะเคลื่อนตัวมาถึงสถานีวัดน้ำX.272 บ้านลาคออ.สายบุรีจ.ปัตตานีตามลำดับ

โครงการชลประทานปัตตานีได้แจ้งเตือนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำสายบุรีในเขตพื้นที่ต.กะดุนงต.เตราะบอนต.บือเระต.แป้นต.ตะบิ้งและเทศบาลต.ตะลุบันอ.สายบุรีรวมไปถึงพื้นที่ต.ปล่องหอยต.ตะโละดือรามันต.กะรุบีอ.กะพ้อและพื้นที่ต.ดอนทรายต.กระจูดอ.ไม้แก่นให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จะล้นตลิ่งและท่วมขัง พร้อมทั้งให้ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้ในที่สูงแล้ว 

จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำบางนรา ในช่วงวันที่ 24 – 26 พ.ย. 60 ปริมาณฝนสะสมวัดได้ดังนี้ อ.จะแนะ 103 มิลลิเมตร อ.เจาะไอร้อง 147.7 มิลลิเมตร อ.ระแงะ 190 มิลลิเมตร อ.ยี่งอ 162.9 มิลลิเมตร และอ.เมืองนราธิวาส 145.5 มิลลิเมตร อาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ รวมทั้งทำให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัสเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเวลา 17.00 น.(27 พ.ย. 60)ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำX73 (คลองตันหยงมัสอ.ระแงะมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง75เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น

โครงการชลประทานนราธิวาส ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ไปยังจังหวัด เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านตันหยงมัส บ้านไท บ้านแกแม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ บ้านมะนังกาหยี ต.มะนังตายอ และต.ลำภูต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส และบ้านทุ่งคา บ้านโต๊ะแม บ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ ให้เฝ้าระวังรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง พร้อมกับให้ยกสิ่งของทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว

จังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่วัดปริมาณฝนสะสม วัน(วันที่ 24 – 26 พ.ย. 60) ได้ที่อ.ระโนด 397.90มิลลิเมตร .หาดใหญ่ 240.60มิลลิเมตร .คลองหอยโข่ง209.70มิลลิเมตส่งผลให้เกิดน้ำบ่าไหลหลากลงสู่คลองหวะเป็นจำนวนมาก เกิดน้ำเอ่อล้นลิ่งที่ลุ่มต่ำริมคลองหวะเมื่อวานนี้(2.. 60)ปัจจุบัน(27 .. 60) สถานการณ์น้ำในคลองหวะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำX.174 .คลองหวะ.หาดใหญ่ต่ำกว่าตลิ่ง2.39 เมตรกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำโดยการควบคุมปริมาณน้ำในคลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภาให้เหมาะสมตามสถานการณ์โดยคลอง.1 ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 2.05 เมตร ส่วนที่คลองอู่ตะเภาบริเวณสถานีวัดน้ำ X.90 อ.คลองหอยโข่ง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.24เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาอีกในระยะต่อไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ผ่านภาคใต้ตอนล่าง และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โครงการชลประทานสงขลา ได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำไว้ล่วงหน้าแล้ว 

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปัจจุบันได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วระดับแม่น้ำในเพชรบุรีลดลงต่ำกว่าตลิ่งอย่างต่อเนื่อง สำหรับแอ่งท่วมขังเป็นจุดเล็กๆจะใช้เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสูบให้จนแห้งตามลำดับ

***************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน 

27 พฤศจิกายน 2560