กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1089
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15286
mod_vvisit_counterเดือนนี้63705
mod_vvisit_counterทั้งหมด10630300

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก
27 มี.ค. 60 สถานการณ์น้ำนครพนม แล้งนี้มีน้ำเพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน

สถานการณ์น้ำนครพนม แล้งนี้มีน้ำเพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน

 

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนม ฤดูแล้งนี้มีน้ำเพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน พร้อมสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่แปลงใหญ่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

 

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีแหล่งน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ปริมาตรเก็บกักรวมกัน 51.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 21.01 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯรวมกัน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 192 แห่ง ปริมาตรเก็บกักรวมกัน 70.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 30.05 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯรวมกัน และประตูระบายน้ำอีก 9 แห่ง ปริมาตรเก็บกักรวมกัน 72.93 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 37.14 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุเก็บกัก ทำให้ภาพรวมของจังหวัดนครพนม มีปริมาตรน้ำเก็บกักรวมกันทั้งสิ้น 194.21 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 88.20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุเก็บกักทั้งหมด

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำภายหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ในช่วงปี 2557 – 2559 นั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 58  โครงการ ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 11.32 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 46,750 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 9,350 ครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 843.39 บาท  นอกจากนี้ ยังก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 18 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 4,672 ไร่ และขุดลอกแก้มลิงอีก 6 แห่ง

 

          ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามมาตรการ/โครงการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร จังหวัดนครพนม ปี 2559/2560 (6 มาตรการ 30 โครงการ) อาทิ การประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำและรณรงค์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง จำนวน 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 2 แห่ง ความจุ 0.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 280 ครัวเรือน โครงการจ้างแรงงานเกษตรกร 1,400 ราย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 60 การถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ (ศพก.) 12 แห่ง รวมไปถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรทฤษฎีใหม่ การเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ 15 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีก 1 คัน

 

สำหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ นั้น อยู่ในเขตชลประทาน 5 แปลง นอกเขตชลประทาน 10 แปลง พื้นที่รวม 31,650 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,679 ราย กรมชลประทาน ได้สนับสนุนแหล่งน้ำโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จุดแรกบริเวณแปลงใหญ่ในพื้นที่ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม ความยาวท่อส่งน้ำขยายเพิ่ม 13.50 กิโลเมตร     พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,910 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อีกจุดได้แก่บริเวณแปลงใหญ่ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก ความยาวท่อส่งน้ำที่ขยายเพิ่ม 5.7 กิโลเมตร พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3,901 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา

 

ในส่วนของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอท่าอุเทน นั้น กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 36 โครงการ ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 12 แห่ง โครงการแก้มลิง 6 แห่ง ความจุรวม 5.511 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการฝายน้ำล้น 16 แห่ง และโครงการประตูระบายน้ำอีก 2 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 43,300 ไร่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนมได้ในอนาคต

 

************************************

 

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 27  มีนาคม  2560